claimpoint_artsen-juristen_logo
email info@claimpoint.nl|telefoon 010-5191572
30
MEI
2013

Vangnetter-debakel

Wat eraan vooraf ging aan de modernisering Ziektewet, van het WAO debakel naar het WIA mirakel naar het huidige Vangnetters debakel; bron Astri, vindt u hier. Van het WAO-debakel naar het WIA-mirakel is historie maar laat dit zich vertalen volgens ‘de modernisering ziektewet’ in...
30
MEI
2013

De Ziektewet is “gemoderniseerd”, nog meer BOETES!!

De Ziektewet is “gemoderniseerd”, nog meer BOETES!! AANBEVOLEN: laat te allen tijde het UWV overzicht op onterecht toegerekende uitkering op de juistheid controleren. Huidige situatie: U betaalt nu een sectorpremie ZW en u heeft een loondoorbetalingsverplichting gedurende 104...
29
MEI
2013

WIA

WIA Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er...